Informatiebijeenkomst subsidieoproep Vakkundig aan het werk

Binnen het programma Vakkundig aan het werk kunnen gemeenten en kennisorganisaties samen een subsidieaanvraag indienen. Over de programmalijnen Methodisch werken en Integraal werken organiseert ZonMw op 14 september een informatiebijeenkomst.

Subsidieoproep Vakkundig aan het werk

Gemeenten en kennisinstellingen kunnen vanaf 22 juni samen een subsidieaanvraag indienen bij het programma Vakkundig aan het werk. Deze oproep richt zich op het ontwikkelen van kennis over effectieve aanpakken in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk op het terrein van werk en inkomen. De kennis die in de projecten wordt ontwikkeld moet direct in de praktijk toepasbaar zijn.

Informatiebijeenkomst

Twee onderdelen van de subsidieoproep Vakkundig aan het werk staan op deze middag centraal:

  • onderzoek naar interventies om methodisch werken te bevorderen;
  • het ontwikkelen van casu├»stiekvoering om integraal werken te bevorderen.

Deadline voor het indienen van voorstellen is voor beide lijnen 30 november 2017 om 14:00 uur.

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeente(n), professionals in de gemeentelijke dienstverlening, kennisorganisaties zoals een universiteit, een hogeschool, of een onderzoeksbureau met expertise op het terrein van werk en inkomen.

Aanmelden

Aanmelden kan op: www.zonmw.nl

Het kennisprogramma Vakkundig aan het werk is een samenwerking tussen Divosa, VNG, UWV, VWS en SZW en wordt uitgevoerd door ZonMw. Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen waarmee gemeenten hun uitvoeringspraktijk in het sociaal domein kunnen versterken.