Alle nieuws

Sociaal Digitaal

Zo draagt digitalisering bij aan inclusieve samenleving

19 oktober 2017

Gemeenten staan regelmatig voor de keuze om (onderdelen van) hun dienstverlening in het sociaal domein te digitaliseren. Het is niet altijd duidelijk of met die digitalisering het doel en de doelgroep ook bereikt worden. Divosa stelde daarom een beoordelingskader op dat gemeenten ondersteunt bij het maken van keuzes voor digitaliseringstrajecten.

CBS: Opnieuw meer werkenden

19 oktober 2017

Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 21 duizend per maand toegenomen, meldt het CBS. In september hadden in deze leeftijdsgroep ruim 8,6 miljoen mensen betaald werk.

Manifest Schuldvrij! doet aanbevelingen aan landelijke politiek

17 oktober 2017

Vijfhonderdduizend Nederlanders hebben problematische schulden. Eruit komen is niet eenvoudig, vooral door de falende schuldenindustrie, vinden journalist Jesse Frederik, documentairemakers Ester Gould en Sarah Sylbing, lobbyist Annemarie Gehrels en publicist Pieter Hilhorst. Zij startten deze week daarom de campagne Schuldvrij! met de presentatie van een manifest met vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek.

UWV verwacht banengroei in alle arbeidsmarktregio’s

17 oktober 2017

UWV verwacht dat in heel Nederland in 2017 het aantal werknemersbanen met 183 duizend (+2,3%) groeit en in 2018 nog eens met 150 duizend (+1,8%). Dit zijn de nieuwste verwachtingen van UWV gebaseerd op recente cijfers van CPB.

Begeleiding naar werk vraagt om routekaart en meesterschap

16 oktober 2017

'We hebben niets aan een lijst met beproefde aanpakken, als we niet weten wanneer we wat moeten toepassen.' Dat schrijft Marcel van Druenen, projectleider Vakmanschap bij Divosa in de nieuwste editie van Sociaal Bestek. Hij pleit voor een routekaart die uitvoerend professionals kan gidsen in de begeleiding van werkzoekenden naar 'duurzame uitstroom naar werk'.

Rekentool verdeelmodel bijstandsbudgetten 2018 beschikbaar

13 oktober 2017

Op 29 september zijn de bijstandsbudgetten voor 2018 bekend gemaakt. Om gemeenten inzicht te bieden in de opbouw van het objectieve budget dat volgt uit het verdeelmodel 2018 is een rekentool ontwikkeld.

Zelfredzaamheid nieuwkomers in kaart: meer afstemming en maatwerk gewenst

12 oktober 2017

Meer aandacht voor omgaan met geld en een betere afstemming met meer maatwerk tussen gemeenten, maatschappelijke organisaties en statushouders bij arbeidsbemiddeling. Dat zijn de twee voornaamste aanbevelingen die tot dusver naar voren komen uit het onderzoek dat KIS en partners doen naar de zelfredzaamheid van nieuwkomers.

Regeerakkoord vraagt gezamenlijke uitwerking met gemeenten

11 oktober 2017

De plannen van het nieuwe kabinet bevatten goede aanknopingspunten om mensen die aankloppen bij gemeenten beter van dienst te zijn. Concrete voorbeelden zijn de extra investeringen in schuldhulp, de grotere rol voor gemeenten bij de integratie van statushouders en de zorg voor jongvolwassenen. Succesvolle realisatie van de plannen vraagt volgens Divosa-voorzitter Erik Dannenberg echter wel om ‘vertrouwen tussen Rijk en gemeenten’. Hij pleit er daarom voor dat Rijk en gemeenten nauw samenwerken bij de uitwerking van plannen.

In 12 gemeenten te hoge drempels voor bijstandsaanvrager

11 oktober 2017

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen. Deze gemeenten hanteren een zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen.

Drie miljoen Nederlanders financieel kwetsbaar

11 oktober 2017

Eén miljoen mannen waren in 2016 niet economisch zelfstandig en daarmee financieel kwetsbaar. Weliswaar had 27 procent van deze mannen betaald werk, ze verdienden echter minder dan het bijstandsniveau. Bijna 2 miljoen vrouwen waren in 2016 financieel kwetsbaar. Van hen had 35 procent een baan. Dit blijkt uit nieuwe analyses van het CBS.

Filter het nieuws