Alle nieuws

Meer kinderen in bijstandsgezinnen

18 augustus 2017

Sinds 2012 stijgt het aantal minderjarige kinderen in bijstandsgezinnen ieder jaar. In 2016 woonden 230 duizend kinderen in een bijstandsgezin. Er zijn vooral meer kinderen uit Syrië en Eritrea in bijstandsgezinnen. Ook de duur van de afhankelijkheid van de bijstandsuitkering groeit. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Sterkste banengroei sinds 2008

16 augustus 2017

In het tweede kwartaal van 2017 is het aantal banen opnieuw toegenomen. Op jaarbasis is de banengroei de grootste sinds 2008. Ook het aantal vacatures nam in het tweede kwartaal sterk toe. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt.

Klein deel jongeren uit praktijk- en speciaal onderwijs direct aan het werk

15 augustus 2017

Een klein deel van de jongeren die het praktijkonderwijs verlaten, gaat direct aan het werk. Een veel groter deel gaat nog steeds naar school. De leerlingen uit het speciaal onderwijs gaan minder vaak direct werken en zitten vaker direct thuis met ook veel vaker een Wajong-uitkering dan jongeren uit het praktijkonderwijs. Dit blijkt uit onderzoek van het Nederlands Jeugd Instituut: De weg naar werk. Jongeren uit speciaal- en praktijkonderwijs.

1,3 miljoen mensen op zoek naar (meer) werk

15 augustus 2017

In het tweede kwartaal van 2017 waren 1,3 miljoen mensen op zoek naar en/of beschikbaar voor (meer) werk. 887 duizend van hen zaten zonder werk. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Sociaal digitaal

Hoe draagt digitalisering sociaal domein bij aan inclusieve samenleving?

11 augustus 2017

Digitalisering van de overheidsdienstverlening in het sociaal domein is noodzakelijk maar moet zorgvuldig gebeuren, met aandacht voor de (on)mogelijkheden van burgers en de nadruk op regie over de eigen gegevens. Maar veel leidinggevenden in het sociaal domein zien digitalisering nog niet als hulpmiddel om kwetsbare burgers te ontzorgen. Dat zijn belangrijke conclusies uit een verkenning van Divosa.

‘Transformatie jeugdhulp komt zeer traag op gang’

9 augustus 2017

De wachtlijsten zijn langer, integrale hulp komt moeizaam tot stand en er is weinig ruimte voor innovatie. De transformatie van de jeugdhulp komt ook in 2017 zeer traag op gang. Dat concludeert het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) op basis van een enquête onder de eigen leden en die van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen.

Werkloosheid mensen met niet-westerse achtergrond gedaald

8 augustus 2017

De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse achtergrond is in 2016 verder gedaald. In 2016 was de werkloosheid onder personen met een niet-westerse migratieachtergrond 13,2 procent, tegen 16,5 procent in 2014. Dat meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Convenant woonplaatsbeginsel zorgt voor continuïteit jeugdzorg

2 augustus 2017

De uitvoering van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet leidt in de praktijk tot veel administratieve problemen. Omdat dit wettelijk pas per 1 januari 2019 kan worden opgelost, hebben jeugdregio’s een convenant ontwikkeld om de grootste administratieve problemen per direct aan te pakken.

Bijstandsaanvragen door ondernemers stabiliseert

1 augustus 2017

Het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers is, na een onverwachte stijging in het vorige kwartaal, weer gedaald naar basisniveau. Dat blijkt uit de IMK-index van juli 2017 van het Instituut van het Midden- en Kleinbedrijf.

Rapportage banenafspraak: meer banen en minder mensen in doelgroepregister

27 juli 2017

Het netto aantal banen uit de banenafspraak is toegenomen. Er zijn 15.719 extra banen via een regulier dienstverband en 8.887 extra banen via een uitzendcontract of detachering ten opzichte van de nulmeting eind december 2012. Dat blijkt uit de rapportages banenafspraak over de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2017.

Filter het nieuws