Bijeenkomsten van Divosa

Vangnetuitkering? Verbeter je beleid!

Vangnetuitkering? Verbeter je beleid!

CPB en Divosa met gemeenten in gesprek over wijkteams

Vangnetuitkering? Verbeter je beleid!

BvK Najaarscongres

Tot hier en NU verder

Divosa Vrijdag

Wie heeft de regie in het sociaal domein?

Algemene Ledenvergadering

NVVK Studiedag

'Schuldeisers: wat kun jij van ze leren?

Congres Regionale Samenwerking

Een andere kijk op Bbz – 2004

Regio Oost: regio-overleg

Documentaire en discussie

Passend onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt

Regio Noord-Holland

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord-Holland en Holland-Rijnland (2)

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid-Holland en Drechtsteden (2)

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Noord en Twente (2)

Commissie Informatievoorziening Sociaal domein

Divosa Vrijdag

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Midden (2)

Divosa Benchmark Werk & Inkomen

Benchlearnbijeenkomst regio Zuid (2)

Ondertussen

Divosa Najaarscongres 2017

Commissie Integere en Veilige Dienstverlening

Leermiddag Landelijke cliëntenraad

Beter benutten van ervaringen

Regio Zuid

Commissie Handhaving

Commissie Vakmanschap

Regio Oost: directeurenoverleg

Divosa Vrijdag

Regio Oost: directeurenoverleg

Filter de bijeenkomsten