Over deze website

Divosa is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden.

Komt u toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie op prijs. U kunt een e-mail sturen naar webnieuws@divosa.nl. Divosa wijst u erop dat u aan de informatie op deze website geen rechten kunt ontlenen. 

Op de website staan links naar websites van (niet-commerciële) instellingen en organisaties. Divosa is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt.

Op deze website gepubliceerde informatie mag u in principe zonder toestemming of vergoeding overnemen. Hiervoor gelden de volgende regels: titel, één alinea, bronvermelding en een deeplink naar het originele artikel op divosa.nl. Wilt u het gehele artikel overnemen, stuur dan een e-mail naar persvoorlichting@divosa.nl. Persberichten van Divosa mag u wel - ook met bronvermelding - integraal en zonder toestemming overnemen. Op sommige pagina's staat aangegeven dat de informatie afkomstig is van een andere bron. Afspraken over gebruik of reproductie moet u zelf met de rechthebbende maken.

Privacy en inloggen

Aan bezoekers die speciale informatie voor leden willen bekijken of zich aanmelden voor bijeenkomst vragen we persoonlijke gegevens. 

Divosa gebruikt die gegevens om je zo goed mogelijk te informeren over ontwikkelingen in het sociaal domein en over onze diensten. Bijvoorbeeld via onze nieuwsbrief Divosa Vraagt uw Aandacht. Daarnaast helpen de gegevens ons om onze interne processen efficiënter te maken. We besteden onze tijd namelijk het liefst aan dingen waar leden écht wat aan hebben. 

Divosa doet er alles aan om gegevens veilig te bewaren. Gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, niet aan derden verstrekt of openbaar gemaakt. Andere bezoekers van de website hebben geen toegang tot jouw gegevens. 

Als we je gegevens toch graag willen tonen aan anderen, vragen we elke keer opnieuw expliciet toestemming. Bijvoorbeeld voor een online deelnemerslijst bij een bijeenkomsten. 

Op een speciale webpagina beantwoorden graag al je vragen over privacy en inloggen.

Pdf's lezen

Om pdf's te kunnen lezen, heeft u een Pdf-lezer nodig. Op www.adobe.com kunt u een Pdf-lezer downloaden.

Divosa LinkedIn groep

Voor professionals op het terrein van werk, inkomen en participatie die met vakgenoten inhoudelijk willen discussiëren over actuele onderwerpen, beheert Divosa een LinkedIn groep. De voor deze groep geldende gedragsregels vindt u op de LinkedIn groepspagina onder het kopje 'Group rules' en als download op deze pagina.

Gedragsregels Divosa LinkedIn groep (pdf, 180 kB)